چگونه بادبادک خود را پرواز دهیم.


Show Ads

چگونه بادبادک خود را پرواز دهیم.

از دوستتان برای پرواز دادن بادبادک کمک بگیرید.

1-  ریسمان بادبادک را کاملا بکشید تا خمیدگی آن رفع شود. دوست شما باید روبرویتان ایستاده بادبادک را بالای سر خود قرار دهد.

2-     مخالف جهت باد و در فاصله تقریبی 23 متری

3-     به دوستتان علامت دهید تا بادبادک را رها کند. ریسمان بادبادک را بکشید تا آن در مسیر وزش باد قرار گیرد.

4-     به جهت وزش باد توجه کنید:

- فرض کنید که A"" شما هستید و "B" دوست شما که بادبادک را نگاه داشته است. باید وزش باد درجهت مشخص شده در دیاگرام زیر باشد.

A------------------------------------------------------------àB   -     

         - مطابق دیاگرام بالا "A"  در انتهای ریسمان و "B" در انتهای دیگر با بادبادک می ایستد.

5-     مطمئن شوید که جهت وزش باد در راستای موقعیت شما به دوستتان است و در اصطلاح باد گیج نیست.

6-     برای بالاتر رفتن بادبادک اجازه دهید ریسمان بیشتری رها شود.

7-     برای پایین آوردن بادبادک ریسمان را به آسانی بکشید.

**************************************************************

·           بهترین مکان برای پرواز بادبادک زمین هایی است مانند زمین فوتبال، زمین های پوشیده از چمن و زمین هایی مشابه به آن که فضای بازی دارند.

·           بهترین مکان برای بادبادک بازی کنار ساحل دریاچه یا برکه است از اینرو که چیزی مانع وزش باد یا تغییر مسیر آن نمی شود.

·                           برای جلوگیری از سقوط بادبادک:

-         چنانچه وزش باد کم است: دنباله یا هر چیز دیگری که سبب سنگینی یا کشیدگی بادبادک می شود را باز کنید و تا حد امکان آنرا سبک نمایید.

-         چنانچه باد زیادی می وزد  موارد زیر را انجام دهید: با حرکت رفت و برگشت (پیستونی) دست ریسمان بادبادک را بکشید و آنرا در آسمان حرکت داده واجازه دهید نخ بیشتری رها شود. چنانچه بادبادک شما سقوط سریع دارد این عمل کمک خواهد کرد تا از سقوط جلوگیری شود.چنانچه هنوز بادبادک شما سقوط میکند به منظور ایجاد نیروی مخالف حرکت  "پسا"  به آن دنباله اضافه کنید این کار سبب پایداری بادبادک مخصوصا در بادهای شدید خواهد شد.

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید